برنامه سیستم خبره عیب یابی سیستم ترمز خودرو

برنامه سیستم خبره عیب یابی سیستم ترمز خودرو

برنامه سیستم خبره عیب یابی سیستم ترمز خودرو

این سیستم خبره به زبان کلیپس نوشته شده است. و پسوند آن clp است

 برنامه شامل 37 دفرول است.

نمودار درختی این برنامه که همان دانش سیستم است در یک صفحه ارائه شده است.

 برنامه در نت پد قابل ویرایش و اپن سورس است.

 این برنامه بدون ارور و باگ اجرا می شود و تمام حالات آن به جواب می رسد.

ورودی و خروجی سیستم خبره به صورت تکست یا متن است.

همراه برنامه کلیپس، یک فایل ورد یک صفحه ای توضیح نحوه اجرا و یک فایل ورد 12 صفحه ای توضیح کد ها ارائه شده است.